Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

NRA Trading Oy
Yhteystiedot:
Hetilänkuja 4
85800 Haapajärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

NRA Trading Oy
Hetilänkuja 4
85800 Haapajärvi
050 359 0070
asiakaspalvelu@turvajalkineet.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava
Roni Hurme / NRA Trading Oy
Hetilänkuja 4
85800 Haapajärvi
050 359 0070
asiakaspalvelu@turvajalkineet.com

2. Rekisteröidyt

NRA Trading Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, asiakkaan oman verkkovierailun tai yhteydenoton perusteella. Yritysasiakkailta kerätään soveltuvin osin myös tietoja yhteyshenkilöistä ja käyttäjistä sekä heidän tehtävistään yrityksessä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotta voimme toteuttaa, ylläpitää ja kehittää palveluitamme sekä hallinnoida asiakassuhteita. Tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi laskutusta ja markkinointia varten.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Keräämme seuraavia tietoja:

Henkilötiedot

  • etu- ja sukunimi
  • mahdollinen yritys, jossa henkilö työskentelee
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme (cookies) evästeitä. Evästeet tallentuvat vierailijan verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea selaimeen asetetun evästeen ja näin selain voidaan tunnistaa sivuillamme käyneeksi.

Evästeillä voimme kerätä tietoa mm. vierailevan käyttäjän päätelaitteesta, sijainnista sekä kiinnostuksen kohteista. Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös analytiikkaan, käyttökokemuksen parantamiseen ja markkinointitarkoituksiin sekä omissa että yhteistyökumppaneidemme mainoksissa. 

Käytämme kolmasien osapuolten evästeitä. Kolmansien osapuolten evästeistä käytämme esimerkiksi Autooptomizen, Google Analyticsin sekä Google Adwordsin evästeitä. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua ja voit lukea lisää Googlen tietosuojakäytännöstä täältä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Seuraamme lähettämiemme sähköpostiemme toimivuutta ja tästä syystä käytämme evästeitä myös sähköposteissamme.

Voit kieltää evästeiden käyttämisen selaimesi asetuksista. Pyydämme huomioimaan että kieltäessäsi käytön, käyttökokemuksesi verkkosivuillamme voi kärsiä mm. hidastumalla tai tietyt ominaisuudet poistuvat käytöstäsi.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@turvajalkineet.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman henkilön suostumusta tai lainsäädäntöön perustuvaa syytä.

Mikäli tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle edellä mainituin perustein, edellytämme tietojen vastaanottajalta henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista sekä NRA Trading Oy:n tietosuojakäytännön tai vastaavien tietosuojaperiaatteiden noudattamista.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos palvelukumppanimme palvelin sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme ja huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset tiedot suojataan teknisillä suojaustoimenpiteillä kuten palomuurilla, suojausohjelmistolla, käyttäjätunnuksilla ja salasanasuojauksella. Manuaalista tietoaineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtävät edellyttävät tietojen käsittelemistä. Muiden henkilöiden pääsyä henkilötietoihin rajoitetaan teknisin suojaustoimenpitein sekä manuaalisen aineiston säilyttämisellä lukitussa tilassa.

Vieritä ylös